دو شنبه 20 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Lirdaf, Hormozgan 1399/04/17 -- 05:40:34.0 ( 58.540 , 25.870 ) M=4.8 Depth=26.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانبندرجاسک 77168601395
2 هرمزگانسردشت 9117251395
3 سیستان وبلوچستانزرآباد 9240031395
4 هرمزگانگوهران 10311701395
5 سیستان وبلوچستانبنت 10958221395
6 سیستان وبلوچستانفنوج 135130701395
7 هرمزگانسندرک 15519151395
8 هرمزگانسیریک 16051371395
9 هرمزگانگروک 16540081395
10 سیستان وبلوچستاننیک شهر 174177321395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه