سه شنبه 18 مرداد 1401

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bahabad, Yazd 1401/02/22 -- 10:40:54.0 ( 55.970 , 31.740 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 یزدبهاباد 1692321395
2 کرمانکوهبنان 45107611395
3 یزدبافق 56454531395
4 کرمانکیانشهر 7645431395
5 کرمانراور 95227291395
6 کرمانبهرمان 9652651395
7 کرمانصفائیه 10324781395
8 کرمانیزدان شهر 10556071395
9 کرمانامین شهر 11644131395
10 کرمانانار 117155321395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه