دو شنبه 07 خرداد 1403

گزارش مرکز از زمین لرزه ها


رديفعنوان گزارشتاریخ گزارش منطقهتاریخ زمین لرزهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگا دانلود
1 گزارش زلزله های افغانستان1402/08/25Zendejan, Afghanistan1402/08/21 -- 05:19:35.034.58061.87011.04.4
2 گزارش زلزله جنوب غربی مشگین شهر 24-08-14021402/08/24Meshgin shahr, Ardebil1402/08/24 -- 00:43:11.038.39047.46014.04.3
3 گزارش زلزله 5.9 خوی، رخداد 8-11-14011401/11/09Khoy, West Azarbaijan1401/11/08 -- 21:44:44.038.59044.9007.05.9
4 گزارش زلزله 6 کوخرد استان هرمزگان، رخداد 26-12-14001400/12/26Kookherd, Hormozgan1400/12/26 -- 02:45:44.026.89054.65010.06.0
5 گزارش زلزله های دوگانه فین هرمزگان1400/08/23Fin, Hormozgan1400/08/23 -- 15:38:38.027.56056.13015.06.3

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   25


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه