دو شنبه 07 خرداد 1403

گزارش مخاطرات - فرو نشست و فرو ریزش زمین

رديفعنوان مخاطرهتاریخ گزارش مخاطره
1 فروریزش خیابان مولوی ( 1396/12/06 )1396/12/06
2 فروریزش خیابان خیام تهران ( 1396/07/22 ساعت 10 صبح )1396/07/23
3 حادثه فروریزش زمین در میدان قیام تهران ( 1395/7/16 ساعت 13:25 )1395/07/16
4 حادثه فروریزش زمین در خیابان پیامبر تهران ( 1395/6/11 ساعت 12:30 ظهر )1395/06/13
5 حادثه فروریزش زمین و آتش سوزی گاز منطقه شهران تهران ( 1395/03/28 ساعت 4:30 صبح )1395/03/28

اندازه صفحه :
صفحه :   1    از :   1     


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه