دو شنبه 07 خرداد 1403

زمین لرزه های دستگاهی از سال 1900 تا آخر 2005


رديفمنطقهتاریخ به وقت UTC تاریخ وقوع به وقت محلي عرض جغرافياييطول جغرافیاییعمق kmMagnitudeمرجع نقشه
1  12/31/2005 12:00:00 AM1384/10/2132.17649.14718.03.0 
2  12/31/2005 12:00:00 AM1384/10/2130.70848.74727.73.0 
3  12/30/2005 12:00:00 AM1384/10/2027.48055.93014.03.6 
4  12/30/2005 12:00:00 AM1384/10/2032.14649.18718.03.2 
5  12/30/2005 12:00:00 AM1384/10/2028.19858.36614.13.1 

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2196


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه