پنج شنبه 24 خرداد 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Taybad, Khorasan Razavi6/13/2024 12:05:18 PM1403/03/24 -- 15:35:18.02.610.034.49060.750
2 Qir, Fars6/13/2024 11:38:09 AM1403/03/24 -- 15:08:09.04.310.028.50053.060
3 Dehloran, Ilam6/13/2024 11:15:51 AM1403/03/24 -- 14:45:51.03.616.032.67046.930
4 Hojedk, kerman6/13/2024 8:19:10 AM1403/03/24 -- 11:49:10.02.615.030.83056.910
5 Behbahan, Khuzestan6/12/2024 5:02:14 PM1403/03/23 -- 20:32:14.02.510.030.69050.350
6 Anbar aloom, Golestan6/12/2024 12:43:21 PM1403/03/23 -- 16:13:21.02.623.037.19054.470
7 Yamchi, East Azarbaijan6/12/2024 10:06:33 AM1403/03/23 -- 13:36:33.02.79.038.63045.660
8 Hojedk, kerman6/12/2024 4:18:02 AM1403/03/23 -- 07:48:02.02.67.030.78057.170
9 Borazjan, Bushehr6/11/2024 11:25:10 PM1403/03/23 -- 02:55:10.02.510.029.20051.360

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه