سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Rooyan, Mazandaran1402/12/01 -- 11:04:57.07.02.81402/12/02 -- 02:37:27.0 Clouds : scattered clouds stations7.61026.080.00.7105.0 Details
2 Rooyan, Mazandaran1402/12/01 -- 11:04:57.07.02.81402/12/02 -- 02:37:27.0 Clouds : scattered clouds stations7.61026.080.00.7105.0 Details
3 Rooyan, Mazandaran1402/12/01 -- 11:04:57.07.02.81402/12/01 -- 23:47:07.0 Clouds : scattered clouds stations5.51026.081.01.3101.0 Details
4 Rooyan, Mazandaran1402/12/01 -- 11:04:57.07.02.81402/12/01 -- 21:45:13.0 Clouds : broken clouds stations6.51026.083.01.993.0 Details
5 Rooyan, Mazandaran1402/12/01 -- 11:04:57.07.02.81402/12/01 -- 19:45:21.0 Clouds : overcast clouds stations8.51025.084.02.492.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه