یک شنبه 26 اردیبهشت 1400

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 EASTERN TURKEY5/15/2021 9:05:17 PM01:35:17.6 -- 1400/02/252738.68000043.170000
2 IRAN-IRAQ BORDER REGION5/15/2021 10:28:38 AM14:58:38.4 -- 1400/02/253.71035.16000046.410000
3 TURKEY-IRAN BORDER REGION5/15/2021 8:07:53 AM12:37:53.5 -- 1400/02/252.41038.36000044.400000
4 TURKEY-IRAN BORDER REGION5/15/2021 8:05:29 AM12:35:29.4 -- 1400/02/252.41038.36000044.350000
5 TURKEY-IRAN BORDER REGION5/13/2021 3:23:35 AM07:53:35.8 -- 1400/02/233.31038.56000044.340000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6180


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه