دو شنبه 20 مرداد 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 TURKEY-IRAN BORDER REGION8/10/2020 3:25:31 AM07:55:31.2 -- 1399/05/202738.45000044.450000
2 TURKEY-IRAN-IRAQ BORDER REGION8/10/2020 12:19:12 AM04:49:12.3 -- 1399/05/203.1837.27000044.590000
3 AZERBAIJAN8/9/2020 6:43:45 PM23:13:45.3 -- 1399/05/193.11340.72000048.450000
4 EASTERN TURKEY8/9/2020 5:46:02 PM22:16:02.7 -- 1399/05/192.3740.92000043.280000
5 IRAN-IRAQ BORDER REGION8/9/2020 9:16:19 AM13:46:19.7 -- 1399/05/194.91534.07000045.550000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6056


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه