دو شنبه 06 تیر 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 NORTHERN IRAN6/26/2022 11:50:17 PM04:20:17.2 -- 1401/04/053.51035.38000053.270000
2 EASTERN TURKEY6/26/2022 7:22:24 PM23:52:24.5 -- 1401/04/052538.92000043.690000
3 EASTERN IRAN6/26/2022 6:14:38 PM22:44:38.1 -- 1401/04/053.51231.54000057.270000
4 EASTERN IRAN6/26/2022 3:39:00 PM20:09:00.7 -- 1401/04/054.41031.63000057.290000
5 SOUTHERN IRAN6/26/2022 2:41:54 PM19:11:54.9 -- 1401/04/053.61026.56000054.370000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6393


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه