دو شنبه 06 تیر 1401

جستجوی همه زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور ( دستگاهی نوین )
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Ravar, kerman2022-06-26 23:30:24.0001401/04/06 -- 04:00:24.03.210.031.54057.300 Details
2 Ravar, kerman2022-06-26 22:49:01.0001401/04/06 -- 03:19:01.03.110.031.53057.290 Details
3 Ravar, kerman2022-06-26 21:18:14.0001401/04/06 -- 01:48:14.02.610.031.53057.290 Details
4 Ravar, kerman2022-06-26 18:16:10.0001401/04/05 -- 22:46:10.03.114.031.52057.270 Details
5 Ravar, kerman2022-06-26 18:14:38.0001401/04/05 -- 22:44:38.03.512.031.54057.270 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10141


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه