دو شنبه 20 مرداد 1399

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Khanaqin, Iraq 8/9/2020 9:16:19 AM1399/05/19 -- 13:46:19.05.18.034.25045.620 Details
2 Sargaz, Hormozgan 8/6/2020 10:17:31 PM1399/05/17 -- 02:47:31.04.810.028.12056.870 Details
3 Hojedk, kerman 8/5/2020 6:55:04 PM1399/05/15 -- 23:25:04.04.210.030.82057.340 Details
4 Galehdar, Fars 8/3/2020 11:37:10 AM1399/05/13 -- 16:07:10.04.521.027.61052.450 Details
5 Jam, Bushehr 8/3/2020 11:37:07 AM1399/05/13 -- 16:07:07.04.510.027.81052.480 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   64


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه