شنبه 22 خرداد 1400

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Shoghan, North Khorasan 1400/03/21 -- 19:01:09.04.310.037.26056.640 Details
2 Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.02.613.035.37052.120 Details
3 Tabriz, East Azarbaijan 1400/03/18 -- 07:44:08.04.010.038.22046.200 Details
4 Tabriz, East Azarbaijan 1400/03/18 -- 03:13:59.04.28.038.22046.200 Details
5 Saleh abad, Ilam 1400/03/16 -- 09:24:22.05.210.033.45045.990 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   100


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه