دو شنبه 06 تیر 1401

گالری تصاویر زمین ‌لرزه‌ها

رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي گالری
1 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad1399/11/29 -- 23:05:34.05.610.030.89051.570
2 Chamestan, Mazandaran1398/09/22 -- 10:14:59.02.78.036.40052.050
3 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/19 -- 12:51:43.04.621.030.99050.190
4 Tark, East Azarbaijan1398/08/17 -- 03:17:05.35.98.037.72647.609
5 Hoseinieh, Khuzestan1398/08/10 -- 12:50:57.94.511.932.82748.182

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه