یک شنبه 26 اردیبهشت 1400

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 35 km NE of Bandar-e Genāveh, Iran5/12/2021 4:26:16 PM20:56:16.1 -- 1400/02/224.61029.79450050.783700
2 26 km N of Bandar-e Genāveh, Iran5/8/2021 9:46:42 PM02:16:42.1 -- 1400/02/184.21029.82180050.527200
3 28 km NNE of Pāveh, Iran5/7/2021 7:48:44 PM00:18:44.9 -- 1400/02/174.41035.28500046.452700
4 15 km E of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran4/26/2021 10:09:56 AM14:39:56.8 -- 1400/02/064.81034.48120046.033500
5 10 km WNW of Bandar-e Genāveh, Iran4/19/2021 1:48:23 AM06:18:23.6 -- 1400/01/304.21029.61120050.411000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1671


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه