دو شنبه 20 مرداد 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 35 km SW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran8/9/2020 9:16:19 AM13:46:19.8 -- 1399/05/194.91034.22410045.599600
2 110 km NNE of Bandar Abbas, Iran8/6/2020 10:17:31 PM02:47:31.2 -- 1399/05/164.71028.11180056.709400
3 65 km N of Bandar Abbas, Iran8/3/2020 12:35:02 PM17:05:02.6 -- 1399/05/134.442.6527.77690056.303000
4 36 km WNW of Mohr, Iran8/3/2020 11:37:10 AM16:07:10.5 -- 1399/05/134.61027.68770052.540600
5 102 km NNE of Mīnāb, Iran8/1/2020 2:24:50 AM06:54:50.9 -- 1399/05/114.41027.92670057.620100

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1651


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه