دو شنبه 20 مرداد 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Sirch, kerman8/10/2020 4:22:54 AM1399/05/20 -- 08:52:54.02.710.030.09057.560
2 Qotor, West Azarbaijan8/10/2020 3:25:29 AM1399/05/20 -- 07:55:29.02.510.038.63044.340
3 Ahar, East Azarbaijan8/10/2020 3:04:09 AM1399/05/20 -- 07:34:09.02.55.038.40046.860
4 Abgarm, Qazvin8/10/2020 1:38:33 AM1399/05/20 -- 06:08:33.03.312.035.74048.990
5 Silvaneh, West Azarbaijan8/10/2020 12:19:11 AM1399/05/20 -- 04:49:11.03.112.037.22044.610
6 Shahmirzad, Semnan8/9/2020 10:20:23 PM1399/05/20 -- 02:50:23.02.78.035.91053.280
7 Laleh zaar, kerman8/9/2020 10:03:02 PM1399/05/20 -- 02:33:02.03.110.029.50056.650
8 Panjwin, Iraq8/9/2020 9:50:24 PM1399/05/20 -- 02:20:24.03.216.035.40045.810
9 Faryab, kerman8/9/2020 8:53:45 PM1399/05/20 -- 01:23:45.03.116.028.03057.080
10 Zarand, kerman8/9/2020 7:57:59 PM1399/05/20 -- 00:27:59.03.16.030.85056.670

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه