یک شنبه 26 اردیبهشت 1400

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad5/15/2021 7:36:44 PM1400/02/26 -- 00:06:44.02.88.030.82051.470
2 Sarvabad, Kordestan5/15/2021 10:28:36 AM1400/02/25 -- 14:58:36.03.710.035.29046.530
3 Qotor, West Azarbaijan5/15/2021 8:07:54 AM1400/02/25 -- 12:37:54.02.58.038.44044.500
4 Bandare genaveh, Bushehr5/15/2021 5:40:12 AM1400/02/25 -- 10:10:12.02.810.029.74050.570
5 Saland, Khuzestan5/15/2021 4:45:38 AM1400/02/25 -- 09:15:38.03.217.032.46048.890
6 Choghamish, Khuzestan5/15/2021 4:39:37 AM1400/02/25 -- 09:09:37.02.621.032.05048.580
7 Gotvand, Khuzestan5/15/2021 4:33:23 AM1400/02/25 -- 09:03:23.02.614.032.32048.800
8 Mayami, Semnan5/15/2021 1:48:45 AM1400/02/25 -- 06:18:45.02.88.036.47056.060
9 Masjed soleiman, Khuzestan5/15/2021 1:20:05 AM1400/02/25 -- 05:50:05.02.819.031.85049.060
10 Ramyan, Golestan5/14/2021 11:19:10 PM1400/02/25 -- 03:49:10.02.68.036.92055.170

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه