یک شنبه 26 اردیبهشت 1400
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/22 -- 20:56:16.04.410.029.74050.660
2 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/19 -- 02:16:40.03.88.029.78050.570
3 Shoisheh, Kordestan 1400/02/18 -- 00:18:42.04.46.035.24046.560
4 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/17 -- 17:14:49.04.115.029.73050.550
5 Arjmand, Tehran 1400/02/13 -- 17:16:55.02.610.035.69052.390
6 Sar pol zahab, Kermanshah 1400/02/06 -- 14:39:55.04.88.034.38045.800
7 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/31 -- 22:25:29.84.410.029.72450.647
8 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/31 -- 02:02:49.94.010.029.80850.715
9 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 05:20:29.43.88.129.77250.587
10 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 03:13:51.84.217.229.74650.610
11 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 02:47:45.64.67.629.74350.645
12 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 02:20:18.74.17.629.80050.571
13 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 14:58:58.13.98.229.88450.641
14 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 13:20:39.14.215.729.81450.604
15 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 12:29:37.23.912.329.75550.669
16 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:40:27.94.37.829.78550.604
17 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:25:57.44.410.729.77250.662
18 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:11:49.35.98.529.73350.668
19 Taleghan, Alborz 1400/01/26 -- 13:04:32.12.59.236.18550.810
20 Darb behesht, kerman 1400/01/22 -- 21:56:55.64.011.028.95457.083
21 Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.43.011.035.54352.278
22 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:16.04.710.035.17059.130
23 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:15.34.66.135.16759.138
24 Panjwin, Iraq 1400/01/17 -- 19:42:24.45.49.035.64245.921
25 Gumdag, Turkmenistan 1400/01/16 -- 16:03:27.14.610.039.41954.748
26 Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.92.68.036.43150.998
27 Pul, Mazandaran 1400/01/13 -- 01:18:45.93.215.936.39351.577
28 Parandak, Markazi 1400/01/11 -- 05:54:58.03.419.035.44050.840
29 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 14:20:04.02.810.035.46050.860
30 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 00:51:37.02.711.035.45050.810
31 Rooyan, Mazandaran 1400/01/08 -- 01:41:18.03.48.036.48051.890
32 Nahavand, Hamedan 1400/01/03 -- 16:36:48.04.419.034.08048.470
33 Baladeh, Mazandaran 1399/12/30 -- 11:06:33.03.310.036.11052.060
34 Varamin, Tehran 1399/12/30 -- 10:24:16.02.817.035.37051.590
35 Pul, Mazandaran 1399/12/29 -- 04:12:23.02.610.036.48051.690
36 Shoghan, North Khorasan 1399/12/28 -- 12:39:48.04.010.037.33056.980
37 Khanaqin, Iraq 1399/12/25 -- 03:21:15.04.07.034.32045.450
38 Yeke soud, North Khorasan 1399/12/24 -- 21:24:19.04.59.038.38056.920
39 Faryab, kerman 1399/12/24 -- 17:24:08.05.018.028.16057.020
40 Damavand, Tehran 1399/12/21 -- 18:23:15.02.710.035.74052.140
41 Khoy, West Azarbaijan 1399/12/21 -- 10:16:27.04.09.038.49045.080
42 Ferdows, South Khorasan 1399/12/21 -- 01:00:15.04.610.034.07058.130
43 Rooyan, Mazandaran 1399/12/18 -- 15:54:49.02.510.036.56051.930
44 Gazank, Mazandaran 1399/12/16 -- 13:58:34.02.616.035.96052.200
45 Faryab, kerman 1399/12/13 -- 07:05:26.04.028.028.26056.990
46 Hojedk, kerman 1399/12/11 -- 08:23:42.04.06.030.80057.210
47 Sarab, East Azarbaijan 1399/12/10 -- 09:47:15.04.47.037.75047.510
48 Pul, Mazandaran 1399/12/08 -- 05:19:47.02.910.036.41051.780
49 Pul, Mazandaran 1399/12/07 -- 23:22:38.02.711.036.38051.780
50 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/12/06 -- 13:23:31.04.510.030.90051.410
51 Pul, Mazandaran 1399/12/05 -- 00:06:15.03.610.036.44051.800
52 Bandar khamir, Hormozgan 1399/11/30 -- 11:36:16.04.214.026.75055.350
53 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/11/29 -- 23:05:34.05.610.030.89051.570
54 Mkhchyan, Armenia 1399/11/25 -- 15:59:23.04.913.040.03044.510
55 Ghasre shirin, Kermanshah 1399/11/24 -- 02:40:35.04.916.034.63045.290
56 Khazar, Turkmenistan 1399/11/21 -- 05:09:05.04.310.039.42054.250
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه