دو شنبه 20 مرداد 1399

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Khanaqin, Iraq 1399/05/19 -- 13:46:19.0 ( 45.620 , 34.250 ) M=5.1 Depth=8.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه