دو شنبه 06 تیر 1401

لرزه خیزی

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 13:06:03.0 ( 62.370 , 27.290 ) M=4.3 Depth=10.0
 • لایه ها
  • توپوگرافی
  • گسل - دکتر حسامی -پژوهشگاه زلزله
  • گسل - سازمان زمین شناسی
  • پس لرزه ها
  • زلزله های تاریخی ( 2 درجه )
  • زلزله های دستگاهی >= 5 ( 1 درجه )
  • زلزله های گستره رو مرکز ( 1 درجه )
  • ایستگاههای لرزه نگاری و شتاب نگاری

زون های ساختاری ایران

     
 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه