شنبه 22 خرداد 1400


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Sar pol zahab, Kermanshah
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.8
عمق
8.0 کیلومتر
مختصات
طول : 45.800
عرض : 34.380
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
14:39:55.0
1400/02/06
10:09:55.0
4/26/2021
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 529 کیلومتر
سرپل ذهاب ( کرمانشاه ) 10
ریجاب ( کرمانشاه ) 20
قصرشیرین ( کرمانشاه ) 25
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 4
آبادی : 366
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 90192
آبادی : 69145

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه