دو شنبه 06 تیر 1401


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Sar khun, Charmahal va Bakhtiari
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.6
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 50.490
عرض : 31.680
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
18:35:48.0
1401/02/27
14:05:48.0
5/17/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 453 کیلومتر
سرخون ( چهارمحال وبختیاری ) 9
دهدز ( خوزستان ) 19
منج ( چهارمحال وبختیاری ) 20
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 3
آبادی : 273
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 9113
آبادی : 91188

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه