یک شنبه 26 اردیبهشت 1400
حمل و نقل و زیر ساختها
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Lirdaf, Hormozgan 1399/04/17 -- 05:40:34.0 ( 58.540 , 25.870 ) M=4.8 Depth=26.0
 • لایه های حمل و نقل و زیرساختها
  • توپوگرافی
  • بزرگراه
  • آزاد راه
  • خط آهن
  • سدها
  • فرودگاه ها


 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه