دو شنبه 20 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 04:59:18.08.04.11399/04/14 -- 00:15:03.0 Clear : clear sky stations31.3998.013.05.1304.0 Details
2 Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 04:59:18.08.04.11399/04/13 -- 22:15:03.0 Haze : haze stations34.0996.075.03.1310.0 Details
3 Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 04:59:18.08.04.11399/04/13 -- 20:05:02.0 Clear : clear sky stations39.8999.016.06.2290.0 Details
4 Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 04:59:18.08.04.11399/04/13 -- 18:10:02.0 Clear : clear sky stations42.0999.012.05.1320.0 Details
5 Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 04:59:18.08.04.11399/04/13 -- 16:15:02.0 Clear : clear sky stations43.81001.010.04.1300.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه