دو شنبه 20 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 22:00:05.010.04.51399/04/17 -- 04:50:03.0 Clouds : few clouds stations26.51007.070.03.3264.0 Details
2 Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 22:00:05.010.04.51399/04/17 -- 02:55:03.0 Clouds : few clouds stations26.61007.071.03.8257.0 Details
3 Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 22:00:05.010.04.51399/04/17 -- 01:05:03.0 Clouds : scattered clouds stations26.81007.070.03.6276.0 Details
4 Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 22:00:05.010.04.51399/04/16 -- 23:10:03.0 Clouds : scattered clouds stations26.81008.070.03.6279.0 Details
5 Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 22:00:05.010.04.51399/04/16 -- 21:10:03.0 Clouds : scattered clouds stations26.81008.072.03.6294.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه