دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari1401/02/27 -- 18:35:48.010.04.61401/02/28 -- 00:32:58.0 Clear : clear sky stations19.41014.023.02.1273.0 Details
2 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari1401/02/27 -- 18:35:48.010.04.61401/02/27 -- 22:42:58.0 Clouds : broken clouds stations20.71014.021.02.2264.0 Details
3 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari1401/02/27 -- 18:35:48.010.04.61401/02/27 -- 20:47:57.0 Clouds : overcast clouds stations22.91012.018.02.2241.0 Details
4 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari1401/02/27 -- 18:35:48.010.04.61401/02/27 -- 18:52:59.0 Clouds : overcast clouds stations26.61010.013.03.7269.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه